Ulltimele anunturi

P&L INSOLV reia procedura de valorificare a PENSIUNII aparţinând debitoarei MARAHAB SRL.

Preţurile au fost scăzuteîn baza Hotărârii Adunării Creditorilor.

Anunţul de valorificare se regăseşte atasat.

Published in Licitatii
Thursday, 17 April 2014 05:55

Licitaţie PENSIUNE BĂILE FELIX

P&L INSOLV IPURL, cu biroul de lucru în Oradea, M Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, Bihor, www.plinsolv.ro, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , fax. 0359.467.828, tel. 0745.333.014, lichidator la SC MARAHAB SRL -în faliment, in bankruptcy, en faillite ) vinde la licitaţie publică cu strigare, individual, următoarele active din patrimoniu :

PENSIUNE AGROTURISTICĂ situată în Băile Felix nr. 117/A, Bihor, în regim de înălţime D+P+E+M, cu suprafață construită de 193 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 772 mp, preţul de evaluare 311.000 EUR, fără TVA.

Prețul menționat nu include TVA și reprezintă valoarea minimă de pornire a licitației.

Licitaţiile se vor desfăşura, săptămânal, în fiecare zi de vineri, în perioada : 11.04.2014 - 13.06.2014, ora 15.00, la biroul de lucru al lichidatorului judiciar, P&L INSOLV IPURL din Oradea, str. M. Kogălniceanu nr. 6,ap. 1. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care acceptă prevederile regulamentului de licitaţie şi depune documentele de participare şi garanţia de 10% din prețul de pornire a licitației ( în contul lichidatorului deschis la Banca Italo Romena SpA – Agenţia Oradea ), cu minim o zi înainte de data licitaţiei. Regulamentul de licitaţie, care cuprinde şi dispoziţiile privind documentele necesare participării la licitaţie, respectiv alte documente relevante, se poate consulta zilnic, între orele : 13.00 – 16.00 de la Biroul de lucru al lichidatorului judiciar.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată să anunţe în scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia, sau la celelalte coordonate de contact indicate în cuprinsul prezentului anunţ , până la data si ora primei licitaţii.

Orice informaţii ( inclusiv coordonatele contului bancar pentru virarea garanţiei de participare ) pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar.

Published in Licitatii

Lichidatorul judiciar a rectificat Regulamentul devalorificare a bunurilor imobile, ce se găseşte ataşat.

Published in Notificari

Lichidatorul Judiciar al debitoarei MARAHAB SRL convoacă adunarea creditorilor debitoarei MARAHAB pentru a discuta, a amenda şi a aproba Regulamentul de valorificare a bunurilor debitoarei.

Acesta se regăseşte ataşat.

Eventualele obiecţiuni sau amendamente din partea debitorilor urmează a fi comunicate Lichidatorului Judiciar premergător ţinerii adunării, pentru a fi făcute publice prin postarea pe pagina de internet a Lichidatorului.

Published in Convocatoare

P&L INSOLV IPURL, lichidator judiciar al MARAHAB SRL, organizează procedură de selecţie pentru desemnarea unui evaluator atestat ANEVAR în vederea evaluării următoarelor bunuri:

Pensiune Turistică situată în Băile Felix

Inventar bunuri mobile

Persoanele interesate sunt invitate să depună oferte de preţ la lichidator: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Published in Notificari
Page 1 of 3