Ulltimele anunturi

Debitoarea TAMY & JOE TRADE SRL, în insolvenţă, prin administrator special Lupou Maria, a depus spre aprobare Plan de Reorganizare a activităţii societăţii, ce se regăseşte ataşat.    
În procedura generală de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei MARAHAB SRL, aceasta a depus în condiţiile art. 95 din Lege Planul de Reorganizare ce doreşte să fie implementat în condiţiile aprobării lui de către Adunarea Creditorilor. Planul de Reorganizare propus se regăseşte ataşat.
Prin Încheierea nr. 1320/F/2013 în dos. 4308/111/2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă în privinţa debitoarei SC TOP SECURITY SRL, fiind numită în calitate de administrator judiciar provizoriu P&L INSOLV IPURL.
Prin Încheierea Judecătorului Sindic din 13.03.2013, în dosar 12268/111/2011, P&L INSOLV IPURL a fost desemnată în funcţia de administrator judiciar al debitoarei MARAHAB SRL.
P&L INSOLV IPURL, administrator judiciar desemnat prin Încheierea nr. 315/F/2013 din data de 07.02.2013, în dosarul nr. 1752/111/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, notifică deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Tamy & Joe Trade SRL, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revolutiei nr.123/A, județul Bihor, CUI 9861837,…
Page 2 of 2