Ulltimele anunturi

LICHIDATORUL JUDICIAR al debitoarei GRIMENSAN SRL notifică întocmirea şi publicarea Tabelului preliminar de creanţe, în acord cu dispoziţiile Legii 85/2006. Tabelul se regăseşte ataşat.
Prin sentința nr.3425/2013 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 8048/111/2013 s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoare SC.GRIMENSAN.SRL, lichidator provizoriu fiind numită P&L INSOLV IPURL. Termen limită pentru depunerea declarațiilor de creanță a fost fixat pentru 15.12.2013. Prima adunare generală a creditorilor a fost fixată pe data de 03.01.2014…
P&L INSOLV IPURL, lichidator judiciar al MARAHAB SRL, organizează procedură de selecţie pentru desemnarea unui evaluator atestat ANEVAR în vederea evaluării următoarelor bunuri: Pensiune Turistică situată în Băile Felix Inventar bunuri mobile Persoanele interesate sunt invitate să depună oferte de preţ la lichidator: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ataşat se regăseşte anunţul pentru selecţia unui inginer în specialitatea construcţii pentru supravegherea lucrărilor efectuate de CONFORT DESIGN SRL în perioada insolvenţei.
În dosar 3359/111/2013 AL TRIBUNALULUI SATU MARE, prin Încheierea din 12.09.2013, a fost confirmat în calitatea de amdinistrator judiciar practicianului în insolvenţă P & L INSOLV IPURL Oradea.
În data de 29.08.2013 debitoarea MARAHAB SRL prin Administrator Special a înregistrat Modificarea Programului de Plăţi cuprins în Planul de Reorganizare propus. Modificarea constă modificarea  procentului de plată alcreanţelor cuprinse în plan, conform  documentului atasat anunţului.
Debitoarea TAMY & JOE TRADE SRL, în insolvenţă, prin administrator special Lupou Maria, a depus spre aprobare Plan de Reorganizare a activităţii societăţii, ce se regăseşte ataşat.    
În procedura generală de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei MARAHAB SRL, aceasta a depus în condiţiile art. 95 din Lege Planul de Reorganizare ce doreşte să fie implementat în condiţiile aprobării lui de către Adunarea Creditorilor. Planul de Reorganizare propus se regăseşte ataşat.
Prin Încheierea nr. 1320/F/2013 în dos. 4308/111/2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă în privinţa debitoarei SC TOP SECURITY SRL, fiind numită în calitate de administrator judiciar provizoriu P&L INSOLV IPURL.
Prin Încheierea Judecătorului Sindic din 13.03.2013, în dosar 12268/111/2011, P&L INSOLV IPURL a fost desemnată în funcţia de administrator judiciar al debitoarei MARAHAB SRL.
P&L INSOLV IPURL, administrator judiciar desemnat prin Încheierea nr. 315/F/2013 din data de 07.02.2013, în dosarul nr. 1752/111/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, notifică deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Tamy & Joe Trade SRL, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revolutiei nr.123/A, județul Bihor, CUI 9861837,…
Page 2 of 2