Tuesday, 30 April 2013 06:25

Notificare privind depunerea Planului de Reorganizare de către Debitoarea MARAHAB SRL - art. 95 din Legea 85/2006

În procedura generală de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei MARAHAB SRL, aceasta a depus în condiţiile art. 95 din Lege Planul de Reorganizare ce doreşte să fie implementat în condiţiile aprobării lui de către Adunarea Creditorilor. Planul de Reorganizare propus se regăseşte ataşat.