Ulltimele anunturi

Atasat se regăseste convocatorul comitetului creditorilor
Lichidatorul Judiciar al debitoarei MARAHAB SRL convoacă adunarea creditorilor debitoarei MARAHAB pentru a discuta, a amenda şi a aproba Regulamentul de valorificare a bunurilor debitoarei. Acesta se regăseşte ataşat. Eventualele obiecţiuni sau amendamente din partea debitorilor urmează a fi comunicate Lichidatorului Judiciar premergător ţinerii adunării, pentru a fi făcute publice…
P&L INSOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar al CONFORT DESIGN SRL, convoacă Adunarea Generală a Creditorilor pentru supunerea la vot a Planului de Reorganizare depus de Administratorul Judiciar. Anunţul deconvocare publicat şi în BPI este ataşat.
P&L INSOLV IPURL, lichidator judiciar al MARAHAB SRL, convoacă Comitetul Creditorilor pentru data de 07.11.2013, pentru desemnarea unui evaluator atestat ANEVAR în vederea evaluării următoarelor bunuri: Pensiune Turistică situată în Băile Felix Inventar bunuri mobile Persoanele interesate sunt invitate să depună oferte de preţ la lichidator: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Administratorul Judiciar al CONFORT DESIGN SRL convoacă comitetul creditorilorpentru data de 03.11.2013. Convocatorul este atasat.
Subscrisa P&L INSOLV IPURL convoacă COMITETUL CREDITORILOR debitoarei CONFORT DESIGN SRL pentru data de 19.09.2013, orele  12. Coordonatele convocării se regăsesc în fişierul ataşat.
P&L INSOLV IPURL, administrator judiciar al debitoarei MARAHAB SRL convoacă pentru data de 22 mai 2013, orele 14, în Oradea, Spiru Haret 1,ap.7A, Adunarea Creditorilor debitoarei MARAHAB SRL. Detaliile convocării se regăsesc în fişierul atasat.
Page 2 of 2