Ulltimele anunturi

plinsolv

P & L INSOLV IPURL este organizată în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 86/2006 ca întreprindere profesională, în fapt o echipă  formată din specialişti  în domeniul juridic şi economic.
Procedura reorganizării judiciare şi a insolvenţei reprezintă, în opinia noastră, o cale de salvare a unor afaceri aflate în scădere temporară, dar şi o cale de asanare a mediului economic, motiv pentru care ne dorim să  atragem, să dezvoltam şi să păstrăm cei mai buni profesionişti în vederea atingerii acestor scopuri.

Profilul, aspiraţiile şi competenţele membrilor echipei sunt oglinda societăţii noastre, devenind la fel de importante pentru noi, cum sunt pentru fiecare dintre ei, în parte.
Consecvenţi  principiilor după care ne ghidăm, am decis promovarea unei echipe tinere, eficiente si flexibile care dorim să se remarce în activitatea profesională animată de o dorinţă de a egala standardele profesionale impuse în prezent în domeniul insolventei şi, de ce nu, de a ridica noi standarde în privinţa profesionalismului, celerităţii şi eficienţei în domeniu.

 

Principiile care guvernează activitatea noastră în procedurile de insolvenţă:
1. Principiul respectării prevederilor legale - societatea noastră  desfăşoara  activităţile aferente calităţii de practician în insolvenţă cu respectarea şi aplicarea riguroasă a legislaţiei din domeniu.
2. Principiul procedurii concursuale - conform art. 2 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, scopul acestei proceduri este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului”. Astfel, atenţia acordată lichidatorului judiciar creditorilor trebuie să fie în egală măsură aceeaşi, fiind necesară adoptarea unei poziţii corecte, echilibrate şi echidistante.
3. Principiul maximizării averii debitorului - societatea noastră depune toate eforturile necesare pentru a valorifica activelor debitorilor la un preţ cât mai mare şi urmăreşte în mod eficient recuperarea creanţelor din averea debitorului sau a sumelor de bani transferate de către acesta anterior deschiderii procedurii.
4. Principiul celerităţii procedurii - in scopul aplicarii principiului celerităţii, societatea noastră realizează valorificarea activelor în termenul cel mai scurt, precum şi inchiderea în termen scurt a procedurilor de faliment  faţă de societăţile care nu deţin bunuri în patrimoniu.
5. Rezolvarea problemei sociale - decurge din ansamblul prevederilor Legii nr. 85/2006, astfel instituindu-se  pentru practicianul în insolvenţă obligaţia, atât a respectării, cât şi a ocrotirii intereselor tuturor creditorilor, deci inclusiv pe cele ale foştilor angajaţi ai debitorului, în ceea ce priveşte salariile lor restante. Din aceste prevederi rezultă, aşadar, obligaţia practicianului în insolvenţă de a se implica în rezolvarea problemei sociale descrise mai sus.

 

 

Experti in insolventa

 

 

Oradea